Bánovce nad Bebravou

Rekonštrukcia a zateplenie Základnej umeleckej školy Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou
Cliente: 
Ciudad de Bánovce nad Bebravou
Constructor: 
Asociación Bánovce nad Bebravou
Líder de particípante de asociación: 
OHL ŽS SK, a.s.
Comienzo de la realización: 
27. 10. 2010
Fin de la realización: 
30. 11. 2011
Descripción de la construcción: 
Školský komplex slúžiaci pre výučbu školopovinnej mládeže so zameraním na umelecké smery pozostáva zo štyroch objektov, ktoré sú navzájom k sebe pristavené do kríža, pričom vytvárajú v strede átrium. Objekty sú Hlavná budova, Divadelná a tanečná sála, Učebne a Koncertná sála. Primárnym dôvodom rekonštrukcie bolo zateplenie obvodového plášťa strechy, vrátane výmeny všetkých drevených okien za plastové a výmenou vstupných dverí, čo podstatným spôsobom znížilo potrebu energií na vykurovanie. Súčasťou prác bola aj rekonštrukcia vytipovaných hygienických zariadení obstaranými novými obkladmi, dlažbami i zariaďovacími predmetami. Taktiež boli obdovené maľby a nátery vnútorných priestorov.