Čierny Balog - escuela

Stavebné úpravy Základnej školy Čierny Balog – Jánošovka a modernizácia jej vybavenia
Cliente: 
Pueblo Čierny Balog
Constructor: 
Asociación Čierny Balog
Líder de particípante de asociación: 
OHL ŽS SK, a.s.
Comienzo de la realización: 
13. 4. 2010
Fin de la realización: 
8. 12. 2010
Descripción de la construcción: 
Stavba sa nachádza v katastrálnom území obce Čierny Balog, časť Jánošovka. Predmetom projektu bolo zníženie prevádzkových nákladov objektov základnej školy a tým šetrenie finančných prostriedkov, ktoré by investor mohol použiť na ďalší rozvoj infraštruktúry školského zariadenia a areálu. Stavebné práce prebiehali na dvoch objektoch školských pavilónov, objekte telocvične a objekte školskej družiny, jedálne a kotolne. Realizovala sa výmena strešnej konštrukcie, zateplenie obvodového plášťa systémom Kabetherm, výmena okien a dverí a úprava vonkajších spevnených plôch.