Liptovský Mikuláš

Rekonštrukcia ZŠ Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš - Podbreziny
Cliente: 
Ciudad de Liptovský Mikuláš
Constructor: 
Asociación Liptovský Mikuláš
Líder de particípante de asociación: 
OHL ŽS SK, a.s.
Comienzo de la realización: 
24. 5. 2010
Fin de la realización: 
31. 12. 2010
Descripción de la construcción: 
Predmetom projektu bolo zníženie prevádzkových nákladov objektov základnej školy Janka Kráľa v meste Liptovský Mikuláš. Cieľ sa dosiahol realizáciou zateplenia obvodového plášťa, opravou a zateplením plochej strechy a výmenou výplní otvorov v podobe okien a dverí za nové plastové. Súčasťou prác bola aj oprava bleskozvodu.