Malženice

Elektráreň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice
Cliente: 
PPE Malzenice s.r.o.
Constructor: 
OHL ŽS SK, a.s.
Comienzo de la realización: 
23. 3. 2009
Fin de la realización: 
6. 4. 2011
Descripción de la construcción: 
Stavebné práce boli rozdelené do piatich stavebných objektov: administratívna budova, vrátnica, dielne a sklady, čerpacia stanica a potrubná trasa. Všetky objekty boli vyhotovené ako dodávka na kľúč. Administratívna budova bola navrhnutá ako monolitická konštrukcia s rozmermi 52 x 13 metrov vyskladaná z filigrántových dielcov. Slúži pre kancelárie a velín elektrárne. Objekt vrátnice je murovaný. Objekt dielní a skladov, je technickým zázemím elektrárne a tak bolo navrhnuté ako skeletová betónová konštrukcia s veľkými vnútornými priestormi. Čerpacia stanica bola umiestnená mimo areál elektrárne, na brehu rieky Dudváh a slúži na prečerpávanie chladiacej vody pre turbíny elektrárne. Prepojená je pomocou potrubnej trasy o dĺžke 3,5 kilometra uložením prevažne v zemine, okrem miesta križovania samotnej rieky Dudváh. V tomto mieste bol vybudovaný oceľový priehradový most.
Referenčný list: 
Zhotoviteľ v priebehu prác preukázal vysokú profesionalitu, odbornosť a dobrú úroveň riadenia prác. Zmluva bola uskutočnená v súlade s obchodnými pravidlami, v zmluvných termínoch, požadovanej kvalite a všetky údaje uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a správne. Stavebné práce boli zrealizované riadne a odborne.