Tisovec - escuela

Stavebné úpravy Základnej školy Dr. V. Clementisa v katastrálnom území Tisovec
Cliente: 
Ciudad de Tisovec
Constructor: 
Asociación Tisovec
Líder de particípante de asociación: 
OHL ŽS SK, a.s.
Comienzo de la realización: 
17. 8. 2010
Fin de la realización: 
20. 4. 2011
Descripción de la construcción: 
Stavba bola zameraná na zateplenie obvodového plášťa objektov školy, výmenu okien a dverí a zateplenia strešného plášťa, pričom na niektorých objektoch bola vybudovaná nová šikmá sedlová strecha za pomoci dreveného krovu. Rekonštrukcia má pozitívum v zlepšení energetickej úspornosti objektov a šetrení prevádzkových nákladov. Súčasťou prác boli aj obnovy vnútorných priestorov, vybudovanie rámp pre bezbariérové vstupy a vybavenie učebne IKT novými počítačmi.