Trstená - plaza

Rekonštrukcia námestia M. R. Štefánika v Trstenej
Cliente: 
Ciudad de Trstená
Constructor: 
Asociación Trstená
Líder de particípante de asociación: 
OHL ŽS SK, a.s.
Comienzo de la realización: 
jún 2010
Fin de la realización: 
13. 7. 2011
Descripción de la construcción: 
Stavebné práce pozostávali z rekonštrukcie a revitalizácie námestia v centre mesta Trstená. Práce pozostávali z asanácie pôvodnej spevnenej plochy a vytvorením nového kultúrneho spoločenského prostredia. Oddelilo sa parkovisko a komunikácia od pešej zóny valmi z vegetácie. Zrekonštruované bolo verejné osvetlenie, osadená nová zámková dlažba chodníkov s odvodnením, revitalizovaná okolitá zeleň a osadené nové prvky drobnej architektúry v podobe lavičiek a smetných nádob. Vytvorená bola galéria osobností v podobe pamätníkov zo sklenených tabúl osadených na stĺpiky a o vytvorený priestor pre vlajkoslávu. Stožiare na vlajky, prápory a ozdoby.