Preparación técnica

Personal responsable

Doľacký Erik

Administrador de IT y Autopark
erik.dolacky@ohlzs.sk
+421 911 083 094
+421 232 784 108

Klučka Dominik

Administrador de IT y Autopark
dominik.klucka@ohlzs.sk
+421 904 574 316
+421 232 78 41 08

Peller Pavol, Ing.

Gerente de sistemas de gestión de edificios
pavol.peller@ohl.sk
+421 904 574 326

Tóthová Katarína

Compra
katarina.tothova@ohlzs.sk
+ 421 911 909 797

Šimonová Katarína, Ing.

Especialista en SST
katarina.simonova@ohl.sk
+421 914 323 525

Satková Jana

MTZ técnicas de almacenamiento
jana.satkova@ohl.sk
+421 918 757 710