Príprava ponúk

Kontaktné osoby

Hlaváč Karol, Ing.

Obchodný manažér
karol.hlavac@ohl.sk
+421 911 107 741

Loy Robert, Ing.

Špecialista zákazky a obchodu
robert.loy@ohl.sk
+421 903 485 881

Čulík Peter, Ing.

Špecialista technickej prípravy
peter.culik@ohlzs.sk
+421 903 430 857

Výdurek Martin, Ing.

Manažér zákazky a obchodu
martin.vydurek@ohlzs.sk
+421 911 720 515

Katrinecová Jaroslava, Ing.

Špecialista obchodu a technickej prípravy
jaroslava.katrinecova@ohl.sk
+421 918 757 762

Roman Viktor, Ing.

Stavebný špecialista pre subdodávky
viktor.roman@ohl.sk
+421 911 949 615