Technická príprava

Kontaktné osoby

Peller Pavol, Ing.

Manažér systémov riadenia stavebnej výroby
pavol.peller@ohl.sk
+421 904 574 326

Tóthová Katarína

Nákup
katarina.tothova@ohlzs.sk
+ 421 911 909 797

Šimonová Katarína, Ing.

Špecialista BOZP, OPP a OŽP
katarina.simonova@ohl.sk
+421 914 323 525

Doľacký Erik

Správca IT a autopark
erik.dolacky@ohlzs.sk
+421 911 083 094
+421 232 784 108

Satková Jana

MTZ technik skladového hospodárstva
jana.satkova@ohl.sk
+421 918 757 710

Klučka Dominik

Správca IT a autopark
dominik.klucka@ohlzs.sk
+421 904 574 316
+421 232 784 108