Aktuality

Pridané: 29.5.2020

Predstavenstvo spoločnosti OHL ŽS Slovakia, a.s. v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti zvoláva riadne Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 30.06.2020 o 10:00 hod v sídle spoločnosti na adrese Tuhovská 10722 / 29, 831 06 Bratislava.

...