Aktuality

1.4.2015

Združenie OHL ŽS začalo v apríli minulého roka s realizáciou výstavby budovy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na Pražskej ulici v Bratislave. Z dôvodu výrazného obmedzenia rozpočtu rezortu bola zahájená plánovaná výstavba predmetného objektu namiesto v roku 2010 až v r...

20.08.2014

Projekt ,,Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa II.“ je pokračovaním výstavby ukončenej v prvej etape a znamená dobudovanie kanalizácie a čistiarní odpadových v slovenskom regióne Orava. Je to jedna z najvýznamnejších investičných akcií posledného obdobia v tomto regióne....

31.05.2013

Ďalšou architektonicky zaujímavou stavbou bola rekonštrukcia architektonického skvostu – starej mestskej krytej plavárne v meste Košice, ktorá bola postavená na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia a ktorá bola pre zlý technický stav od r. 1992 zatvorená...

16.05.2014

Dňa 16.05.2014 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie projektu Obnovy verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave. Mesto Trnava patrí k najvýznamnejším historickým mestám Slovenskej republiky a v rámci histórie sa do dejín zapísalo najmä ako prvé mesto na území Slovenska, ktoré dostalo výsady...