Kariéra

 
Aktuálne obsadzujeme pracovné pozície: strojník na valec, železiar, tesár

Konkrétne podmienky po doručení Žiadosti o prijatie a Životopisu.

kontakt: office@ohlzs.sk