Technická príprava

Kontaktné osoby

Hrmo Andrej, Ing.

Manažér podporných činností
andrej.hrmo@ohlzs.sk
+421 901 765 478

Klučka Dominik

Správca IT a autopark
dominik.klucka@ohlzs.sk
+421 904 574 316
02/ 32 78 41 08

Šimonová Katarína, Ing.

Špecialista BOZP, OPP a OŽP
katarina.simonova@ohl.sk
+421 914 323 525

Satková Janka

MTZ technik skladového hospodárstva
janka.satkova@ohl.sk
+421 918 757 710

Peller Pavol, Ing.

Manažér systémov riadenia stavebnej výroby
pavol.peller@ohl.sk
+421 904 574 326

Tóthová Katarína

Nákup
katarina.tothova@ohlzs.sk
+ 421 911 909 797