Dostavba MZVaEZ SR

Dostavba areálu MZVaEZ SR na Pražskej č.7
Investor: 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Začiatok realizácie: 
04/2014
Koniec realizácie: 
12/2015
Popis stavby: 
Objekt má 6+1 nadzemných a 2 podzemné podlažia spojené schodiskom a výťahom. Paženie stavebnej jamy je realizované kotevnými konštrukčnými podzemnými stenami a objekt je založený na doskovo-pilótovej konštrukcii. Celková úžitková plocha objektu je 4 320,5 m2, pričom čistá kancelárska plocha je 1 477,0 m2 a plocha podzemných garáží 1 402,6 m2. Opláštenie budovy je riešené hliníkovými rámovými konštrukciami kombinovanými s predsadeným metalickým obkladom v horizontálnom a vertikálnom smere. Na streche objektu je vybudovaná požiarna nádrž, ktorá trvalo zásobuje objekt požiarnou vodou po 30 min. V dvorovej časti sa nachádza zelená pochôdzna strecha v rozlohe 615 m2. V interiéry objektu sú kompletne zrealizované rozvody, koncové prvky a zariadenia profesií zdravotechnika, ústredné vykurovanie, elektroinštalácie, vzduchotechnika, meranie a regulácia, požiarna signalizácia, požiarny rozhlas, systém kontroly vstupu, kamerový systém, poplachový systém narušenia. Súčasťou realizácie bola aj kompletná rekonštrukcia kotolne nachádzajúcej sa v hlavnej budove MZVaEZ SR.