Kameňany - infraštruktúta

Kameňany - infraštruktúta
Objednávateľ: 
Obec Kameňany
Zhotoviteľ: 
Chemkostav, a.s., OHL Pozemné stavby a.s., OHL ŽS, a.s.
Začiatok realizácie: 
20. 05. 2013
Koniec realizácie: 
16. 06. 2014
Popis stavby: 
Účelom stavby bolo vytvorenie infraštruktúry v obci Kameňany. Stavebné práce boli rozdelené do stavebných celkov: splašková kanalizácia; čistička odpadových vôd; vetva A - nová; vetva C - oprava; vetva H - rekonštrukcia; prípojky NN; most cez rieku Turiec.