Košice - Kunsthalle

Stará mestská plaváreň - KUNSTHALLE
Objednávateľ: 
Mesto Košice
Zhotoviteľ: 
Združenie KUNSTHALLE
Vedúci člen združenia: 
OHL ŽS SK, a.s.
Začiatok realizácie: 
13. 07. 2012
Koniec realizácie: 
31. 05. 2013
Popis stavby: 
Prestavba plavárne na košickú halu umenia v celku aj mnohých detailoch kopíruje alebo zachováva jej pôvodné prvky; zo statických dôvodov museli byť zbúrané a nahradené novými konštrukciami len bočné krídla objektu. Centrálnemu priestoru naďalej dominuje „bazén“ – stopa predchádzajúcej funkcie. Zachované štartovacie stupne a travertínová obruba už nelemujú elegantnú formu pôvodného bazénového telesa, ale „rámujú“ scénu pre širokú škálu súčasného vizuálneho umenia. Typológia a charakteristické znaky starej plavárne silne ovplyvnili aj ostatné výstavné priestory, prevádzkovo koncipované ako prepojené alebo samostatné funkčné jednotky. Jedinou stálou expozíciou sú pôvodné nástenné mozaiky, rekonštruované a prenesené na rozšírenú galériu druhého podlažia.