Kremnička - SŠ

SŠ Kremnička, Banská Bystrica - rekonštrukcia učebného pavilónu a dielní, telocvične, internátu
Objednávateľ: 
Babskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: 
Združenie Kremnička
Vedúci člen združenia: 
OHL ŽS SK, a.s.
Začiatok realizácie: 
27. 07. 2012
Koniec realizácie: 
10. 12. 2012
Popis stavby: 
Predmetom projektu bola rekonštrukcia piatich veľkých pozemných objektov areálu strednej školy - 4-podlažného objektu učebného pavilónu, 2-podlažného objektu dielní, telocvične, internátu a 2-podlažného objektu stravovania. Dôvodom rekonštrukcie bolo zlepšenie energetickej efektívnosti prevádzky. Dosiahlo sa to zlepšením tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa a strechy, výmenou okien a dverí, vyregulovaním vykurovacích telies a výmenou svietidiel za nové úsporné žiarivkové. Ďalšia úspora sa dosiahla efektívnejšou prípravou TV priamo v objekte v mieste spotreby plynovými boilermi. Na stravovacom objekte sa vymenili iba okná a dvere, nakoľko bvodový plášť a strecha boli zateplené predchádzajúcou rekonštrukciou. Kotolňa bola časťou technického pavilónu, ktorý sa rekonštruoval len čiastočne - výmenou technologického zariadenia. Zateplením obvodového plášťa a strechy, výmenou okien sa budova zhodnotila, nakoľko pôvodné obvodové konštrukcie vykazovali vážne a rozsiahle poruchy a boli po morálnej aj fyzickej životnosti.