Likvidácia príjazdovej cesty

Likvidácia príjazdovej cesty k zariadeniu Malženice a spätnú rekultiváciu dotknutého územia
Objednávateľ: 
Siemens s.r.o.
Zhotoviteľ: 
OHL ŽS SK, a.s.
Začiatok realizácie: 
14. 11. 2013
Koniec realizácie: 
29. 11. 2013
Popis stavby: 
Účelom stavby bolo odstránenie asfaltovej komunikácie s podkladovou kamennou vrstvou v mieste bývalého zariadenia staveniska pri paroplynovej elektrárni v Malženiciach a spätná rekultivácia dotknutého územia ornicou z depónie pri elektrárni.