.
.
.

Púchov - KVC

Kultúrne a vzdelávacie centrum v Púchove
Objednávateľ: 
Mesto Púchov
Zhotoviteľ: 
Skupina dodávateľov
Začiatok realizácie: 
01. 04. 2011
Koniec realizácie: 
15. 07. 2013
Popis stavby: 
Budova je dvojpodlažná čiastočne podpivničená s plochou strechou. Hlavná úroveň strechy je v úrovni rešpektujúcej okolitú zástavbu. V 1. PP sa nachádza do červeno-čiernej farby ladená malá divadelná sála (kinosála) s kapacitou 84 miest na sedenie z toho 12 dvoj sedadiel, ktorá bude slúžiť pre malé divadelné formy a 3D kino. Okolo tejto miestnosti sú zoskupené šatne pre hercov, sociálne zariadenia pre hercov a návštevníkov, skladovacie priestory a technické miestnosti. Na 1. NP sa nachádza do modro-sivej farby ladená hlavná sála celého objektu a to veľká divadelná sála s javiskom. Kapacita veľkej sály 241 miest na sedenie umiestnených v zásuvnej tribúne a 41 VIP sedení, ktoré sú mobilné a je možné ich umiestniť priamo pod pódium. Do veľkej sály sa vchádza cez vstupnú halu, prístupnú z oboch strán, a taktiež je prístupovou komunikáciou do reštaurácie a na balkóny veľkej sály, ktoré sú umiestnené na 2. NP. Okrem toho sú tu aj šatne pre hercov so zázemím a zásobovacia a obslužná časť javiska. Po obvode budovy je umiestnených deväť samostatných obchodných prevádzok. Na 2. NP je reštaurácia s kuchyňou a zázemím s predpokladanou kapacitou výdaja cca. 200 jedál denne, kancelárske priestory vedenia Kultúrneho a divadelného centra so sociálnym zariadením a tanečná zrkadlová sála.