.
.
.

Rankovce - Infraštruktúra

Regenerácia sídla Rankovce - Infraštruktúra B3
Objednávateľ: 
Obec Rankovce
Zhotoviteľ: 
Združenie Rankovce
Vedúci člen združenia: 
OHL ŽS SK, a.s.
Začiatok realizácie: 
19. 03. 2012
Koniec realizácie: 
27. 06. 2013
Popis stavby: 
Predmetom zákazky bolo vybudovanie kanalizácie, dostavba ČOV IV. Etapa, elektrické rozvody v rómskej osade, verejné osvetlenie v rómskej osade, autobusová zastávka, obnova miestnych komunikácií. Autobusová zastávka je jednoduchá stavba, postavená z betónových tvaroviek hr. 300mm, prestrešená sedlovou strechou. Objekt ja uložený na základovej doske. Pôdorys je obdĺžnikového tvaru.