Strategické dokumenty

Všeobecné

 • 01.02.2016
  Etický kódex Skupiny OHL
 • 01.02.2016
  Politika zodpovedného nakupovania Skupiny OHL
 • 29.10.2015
  Reklamačný poriadok
 • 27.01.2014
  Dotazník OHL
 • 26.2.2014
  Politika spoločnosti pre obdobie 2014 - 2016
 • 13.04.2015
  Licencia Baumit
 • 03.07.2014
  Certifikát STN EN ISO 9001: 2009
 • 03.07.2014
  Certifikát STN EN ISO 14001:2005
 • 03.07.2014
  Certifikát STN OHSAS 18001:2009
 • 28.4.2011
  Riadenie kvality, ochrany životného prostredia, BOZP a OPP
 • 13.4.2015
  Výročná správa 2014
 • 18.4.2010
  VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY KU KÚPNEJ ZMLUVE
 • 01.11.2015
  Všeobecné obchodné podmienky