Strategické dokumenty

Všeobecné

 • 01.02.2016
  Etický kódex Skupiny OHL
 • 01.02.2016
  Politika zodpovedného nakupovania Skupiny OHL
 • 29.10.2015
  Reklamačný poriadok
 • Certifikát STN EN ISO 9001: 2015
 • Certifikát STN EN ISO 14001:2015
 • Certifikát STN OHSAS 18001:2007
 • 28.4.2011
  Riadenie kvality, ochrany životného prostredia, BOZP a OPP
 • 13.4.2015
  Výročná správa 2014
 • Certifikát STN ISO 9001: 2008 - OHL ŽS SK, a.s.
 • Certifikát STN ISO 14001: 2004 - OHL ŽS SK, a.s.
 • Certifikát STN ISO 18001: 2007 - OHL ŽS SK, a.s
 • VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY KU KÚPNEJ ZMLUVE
 • Všeobecné obchodné podmienky