Strategické dokumenty

Všeobecné

 • 28.5.2019
  Všeobecné obchodné podmienky OHL ŽS Slovakia a.s.
 • 01.02.2016
  Etický kódex Skupiny OHL
 • 29.10.2015
  Reklamačný poriadok
 • Certifikát STN EN ISO 9001: 2015
 • Certifikát STN EN ISO 14001:2015
 • Certifikát STN OHSAS 18001:2007
 • Riadenie kvality, ochrany životného prostredia, BOZP a OPP