Vedenie spoločnosti

 
Ing. Jaromír Pelinka, MBA - predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti

Štatutárny orgán:

predstavenstvo

Ing. Jaromír Pelinka, MBA, - predseda predstavenstva
Ing. Roman Veis - podpredseda predstavenstva
Hana Minaříková - člen predstavenstva

Konanie za spoločnosť:

V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Za predstavenstvo koná navonok v mene spoločnosti každý člen predstavenstva samostatne.Za spoločnosť podpisujú a spoločnosť zaväzujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Členovia predstavenstva môžu k zastupovaniu a podpisovaniu za spoločnosť písomne splnomocniť akúkoľvek tretiu osobu.

Dozorná rada:

Ing. Roman Kocúrek - predseda dozornej rady
Paolo Bee, MBA - člen dozornej rady
Mgr. Daniela Musilová - člen dozornej rady
Jiří Procházka, MBA - člen dozornej rady
Ing. Aleš Čizmár - člen dozornej rady
Jozef Grivalský - člen dozornej rady