Aktuality

12.7.2022

Spoločnosť OHL ŽS Slovakia, a.s., Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, IČO: 31 365 701 v súlade s ust. § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník týmto zverejňuje na svojom webovom sídle výsledky hlasovania k uzneseniam prijatým na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti č. 1/2022...

01.07.2021

Spoločnosť OHL ŽS Slovakia, a.s., Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, IČO: 31 365 701 v súlade s ust. § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník týmto zverejňuje na svojom webovom sídle výsledky hlasovania k uzneseniam prijatým na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti č. 1/2021...