Pozvánka na riadne Valné zhromaždenie č. 1/2022

31.5.2022

Predstavenstvo spoločnosti OHL ŽS Slovakia, a.s. v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti zvoláva riadne Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 30.06.2022 o 10:00 hod v sídle spoločnosti na adrese Tuhovská 10722 / 29, 831 06 Bratislava.

- OHL ŽS Slovakia VH 1-2022 30.06.2022 Pozvánka
- Bod 4. OHLZS Slovakia VZ 2022-01 (30.06.2022) riadna UZ 2021
- Bod 4. OHLZS Slovakia VZ 2022-01 (30.06.2022) riadna účtovná závierka a výročná správa 2022
- Bod 5. OHLZS Slovakia VZ 2022-01 (30.06.2022) schválenie vysporiadania HV 2021
- Bod 6. OHLZS Slovakia VZ 2022-01 (30.06.2022) Personálne zmeny v obsadení dozornej rady spoločnosti
- Bod 7. OHLZS Slovakia VZ 2022-01 (30.06.2022) zmeny stanov
- Bod 7. OHLZS Slovakia VZ 2022-01 (30.06.2022) zmeny stanov - príloha č.1 predmet podnikania
- Bod 7. OHLZS Slovakia VZ 2022-01 (30.06.2022) zmeny stanov - príloha č.2a OHLA ŽS Slovakia stanovy SK 2022 trackchanges
- Bod 7. OHLZS Slovakia VZ 2022-01 (30.06.2022) zmeny stanov - príloha č.2a OHLA ŽS Slovakia stanovy SK 2022 clear

- OHL ŽS Slovakia GM 1-2022 30.06.2022 Invitation
- Point 4. OHL ŽS Slovakia GM 1-2022 30.06.2022 regular financial statements 2021
- Point 4. OHL ŽS Slovakia GM 1-2022 30.06.2022 regular financial statements and annual report 2021
- Point 5. OHL ŽS Slovakia GM 1-2022 30.06.2022 settlement economic result 2021
- Point 6. OHL ŽS Slovakia GM 1-2022 30.06.2022 personnel changes in SB
- Point 7. OHL ŽS Slovakia GM 1-2022 30.06.2022 changes of by-laws
- Point 7. OHL ŽS Slovakia GM 1-2022 30.06.2022 changes of by-laws_Annex no.1_business objects
- Point 7. OHL ŽS Slovakia GM 1-2022 30.06.2022 Articles_EN_2022_trackchanges
- Point 7. OHL ŽS Slovakia GM 1-2022 30.06.2022 Articles_EN_2022_clear